control-unit-labelled

Digitaalinen Aeria®-ohjauslaite on suunniteltu käyttäjää varten, ja sen selkeät symbolit tekevät käytöstä helppoa. Ohjauslaite pumppaa tasaisesti jopa 12 litraa ilmaa minuutissa ja pysyy aina rauhoittavan hiljaisena. Painetaso on täysin säädettävissä käyttäjän painon ja yksilöllisten mukavuustarpeiden mukaan, ja mukana on myös alhainen asetus kevyitä potilaita varten. Lisäksi patjan sisäinen paine säädetään automaattisesti asetuspaineeseen, jos potilas liikkuu tai nousee istumaan.

Merkkivalot ja hälytysäänet varoittavat väärästä solupaineesta, mukaan lukien virtakatkos, paineen ala-/ylärajat ja vaihteluhälytykset. Hälytysäänet voidaan vaimentaa, mutta ne kuuluvat uudelleen 20 minuutin kuluttua, jos virheen syytä ei ole korjattu.

Staattisessa tilassa vaihtelu on poissa käytöstä ja kaikki solut täyttyvät kokonaan, jolloin potilaan käsittely ja hoitotoimenpiteet sujuvat vakaasti. Potilaan turvallisuuden varmistamiseksi laite palaa 30 minuutin kuluttua automaattisesti staattisesta tilasta vaihtelutilaan.

Symbolit on selitetty seuraavassa.

A. Virtapainike
Voit kytkeä ohjauslaitteen päälle pitämällä virtapainiketta painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.

B. Järjestelmä OK -merkkivalo
Vihreä merkkivalo syttyy, kun järjestelmä on käyttövalmis. Tämän jälkeen se palaa tasaisesti. Merkkivalo sammuu vasta, jos laitteessa ilmenee virhe. Näin se osoittaa, että järjestelmä ei ole valmis.

C. Paineen nuolipainikkeet
Voit nostaa tai alentaa paineasetusta nuolipainikkeilla. Käytettävissä on viisi paineasetusta pehmeästä kovaan. Vihreät merkkivalot osoittavat, mikä viidestä asetuksesta on käytössä.

D. Tilapainike
Painikkeella voit vaihtaa vaihtelutilan (vihreä merkkivalo) ja staattisen tilan (oranssi merkkivalo) välillä. Potilaan turvallisuuden varmistamiseksi laite palaa 30 minuutin kuluttua automaattisesti staattisesta tilasta vaihtelutilaan.

E. Ohjauslaitteen lukitus-/avauspainike
Voit lukita ohjauslaitteen asetukset pitämällä painiketta painettuna vähintään 2 sekunnin ajan. Äänimerkki ja vihreä merkkivalo osoittavat, että järjestelmä on lukittu. Lukitustilassa ovat käytössä vain hälytyksen vaimennuspainike ja lukitus-/avaus painike. Voit avata lukituksen pitämällä painiketta uudelleen painettuna vähintään 2 sekunnin ajan (laite antaa äänimerkin ja vihreä merkkivalo sammuu).Press again for at least two seconds to unlock (beep sounds and green LED turns off).

F. Hälytysmerkkivalot
Laite ilmaiseen vilkkuvalla punaisella valolla ja hälytysäänellä, että ohjauslaitteessa on virhe tai patja on vaihdettu. Laitteessa on viisi eri hälytystä virheen syyn yksilöimiseksi: aloitusvirhe, paine liian alhainen, vaihteluvirhe, paine liian korkea ja virtakatkos. Tarkat tiedot on annettu kohdassa Hälytystoiminto ja vianetsintä.

G. Hälytyksen vaimennuspainike
Vaimentaa hälytysäänen (päälle/pois). Laite antaa hälytysäänen uudelleen 20 minuutin kuluttua, jos virheen syytä ei ole korjattu.